Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2010 » Лютий » 10
   До уваги керівників загальноосвітніх навчальних закладів!
З 15 лютого по 15 березня 2010 року проводиться моніторинг науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
 
ПРОГРАМА
моніторингу науково-методичного забезпечення освітнього процесу
в навчальних закладах м. Енергодара
(лютий-березень 2010 року)
 
   Впровадження моніторингу науково-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах міста здійснюється на виконання Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на 2009-2015 роки. Розділ 10 «Моніторинг системи управління освітою. Створення і розвиток системи моніторингу якості освіти. Впровадження ЗНО» передбачає проведення моніторингових процедур один раз на три роки.
 
   Об’єктом моніторингу є міська система загальної шкільної освіти. Предметом досліджень – науково-методичне забезпечення освітнього процесу.
 
   Метою моніторингу науково-методичного забезпечення освітнього процесу є удосконалення діючої моделі управління освітньою системою міста на основі аналізу факторів, які впливають на освітній процес. Таким чином, за метою даний моніторинг є різновидом моніторингу узгодження управління: він спрямований на те, щоб визначити, наскільки існуюче науково-методичне забезпечення відповідає певним стандартам та забезпечує адекватний рівень функціонування міської системи середньої освіти.
 
   Завданнями моніторингу рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу є:
- визначення параметрів та показників науково-методичного забезпечення освітнього процесу, які б надавали можливість здійснювати своєчасний аналіз, коригувати діяльність суб’єктів освітнього процесу;
- розроблення ефективного інструментарію вивчення науково-методичного забезпечення;
- відпрацювання схеми діяльності всіх учасників здійснення моніторингу (методистів НМЦ, вчителів, психологів, адміністрації закладів);
- створення міської бази даних щодо науково-методичного забезпечення освітнього процесу ;
- здійснення аналізу, інтерпретації отриманих даних, розроблення відповідних рекомендацій з залученням фахівців (педагогів, психологів, методистів, адміністрації шкіл).
 
   Гіпотеза дослідження. Здійснення моніторингу науково-методичного забезпечення освітнього процесу ґрунтується на уявленні про те, що вплив на окремі складові науково-методичного забезпечення має наслідком якісні зміни результатів освітньої діяльності в цілому.
   Науково-методичне забезпечення є ресурсною категорією, оскільки це важлива умова функціонування та розвитку освітньої сфери. За класифікацією А.Єрмоли, науково-методичне забезпечення можна віднести як до статичної категорії, яка включає в себе ресурси (підручники, посібники, програми тощо) та явища (володіння педагогами та адміністрацією інноваційними технологіями, компетентність адміністрації та педагогів), так і до динамічної (діяльність по впровадженню ППД, функціонування експериментальних майданчиків, видавнича діяльність закладів, педагогів тощо).
   Спрямованість всього навчального процесу на кінцевий результат, який передбачає не стільки володіння певною сумою знань, скільки формування базових життєвих компетентностей, вимагає зміни технологій досягнення результату. Головним в професійній діяльності вчителя є не виконання інструкцій, а творче конструювання навчального процесу для досягнення кращого результату. Посилюється дослідна спрямованість діяльності вчителя, в тому числі під впливом розвитку інформаційних технологій.
   На підставі вищезазначеного вивчення науково-методичного забезпечення здійснюється за параметрами: ресурсний аспект (фактори: «Нормативно-правове забезпечення», «Програмно-методичне забезпечення», «Кадрове забезпечення»), організаційний аспект (фактори: «Науковий підхід до планування та організації НВП», «Науково-методична робота з педкадрами», «Єдиний інформаційний простір закладу»), діяльнісний аспект (фактори: «Інноваційна діяльність закладу», «Науково-дослідна робота та видавнича діяльність»).
 
   Методи дослідження:
- аналіз соціологічної, психолого-педагогічної літератури, нормативно-правових актів з досліджуваної проблеми;
- моделювання науково-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальному закладі;
- вимірювання вагомості факторів і критеріїв науково-методичного забезпечення, ступеню їх прояву в конкретному навчальному закладі;
- анкетування суб’єктів освітнього процесу; 
- аналіз і узагальнення статистичної інформації.
 
Інструментарій моніторингових досліджень:
1. Кваліметрична модель науково-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальному закладі (розроблена за технологію Г.В. Єльнікової).
2. Таблиці в текстовому редакторі Excel для визначення вагомості показників.
3. Таблиці в текстовому редакторі Excel для визначення експертної оцінки кожного критерію.
4. Таблиці в текстовому редакторі Excel: 
- «Банк авторських програм педагогів навчального закладу»;
- «База даних щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій педагогічними працівниками закладу»;
- «Банк публікацій педагогічних працівників»;
- «Перелік періодичних видань навчальних закладів міста, НМЦ»;
- «Управлінські електронні програмні засоби»;
- «Бібліотека електронних наочностей»;
- «Бібліотека електронних наочностей, створених педагогами закладу».
5. Анкета №1 для вчителів навчальних закладів.
6. Анкета №2 для адміністрації навчальних закладів.
7. Таблиці узагальнення результатів анкети №1.
8. Таблиці узагальнення результатів анкети №2.
 
   В моніторинговому дослідженні науково-методичного забезпечення освітнього процесу 2010 року беруть участь загальноосвітні навчальні заклади: ЕНВК №1, ЕЗОШ №2, ЕБГ «Гармонія», ЕЗОШ №4, ЕНВК №5, ЕЗОШ №6, ЕЗОШ №7, ЕБЛ, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №10.
 
Технологічні вимоги до здійснення дослідження:
1. Для отримання значення коефіцієнту відповідності при заповненні таблиці «Кваліметрична модель науково-методичного забезпечення навчального закладу» треба заповнити таблицю в текстовому редакторі Excel для визначення експертної оцінки кожного критерію із залученням не менше 10 експертів (адміністрація закладу, керівники МО, висококваліфіковані фахівці).
2. В анкетуванні №1 беруть участь всі вчителі навчального закладу.
3. В анкетуванні №2 беруть участь не менше трьох представників адміністрації закладу.
 
План моніторингового дослідження
науково-методичного забезпечення освітнього процесу
 
№ п/п захід
Інструментарій (форма) дата
відповідальні
1. Інформаційна нарада для ЗД з НМР. Ознайомлення з програмою моніторингових досліджень, інструментарієм.   12.02.2010 14.00
Методист НМЦ Самойлова І.А.
2. Самоекспертиза науково-методичного забезпечення освітнього процесу навчальними закладами
Кваліметрична модель науково-методичного-забезпечення, таблиця в текстовому редакторі Excel для визначення експертної оцінки кожного критерію До 22.02.2010
Адміністрація закладів
3. Проведення анкетування вчителів та адміністрації ЗНЗ
Анкета №1 Анкета №2
За домовленістю, не пізніше 22.02.2010р.
Методист НМЦ Самойлова І.А. Адміністрація закладів
4. Обробка результатів анкетування Таблиці узагальнення результатів анкети №1 і №2
До 25.02.2010р.
Соціально-психологічна служба ЗНЗ
5.
Оновлення
-банку авторських програм педагогів навчального закладу;
-бази даних щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій педагогічними працівниками закладу;
-банку публікацій педагогічних працівників
Таблиці в текстовому редакторі Excel
До 22.02.2010р.
Адміністрація закладів
6. Складання переліку періодичних видань навчальних закладів міста, НМЦ Таблиці в текстовому редакторі Excel
До 22.02.2010р.
Методист НМЦ Холодуліна Н.І.
7. Аналіз та узагальнення інформації, розробка рекомендацій Звіт про результати моніторингу
До 12.03.2010р.
Методист НМЦ Самойлова І.А. 
 
8. Створення міської бази даних щодо науково-методичного забезпечення освітнього процесу   До 05.03.2010р.
Методисти сектору інформаційного забезпечення 
 
 
Очікувані результати:
1. Для адміністрації навчальних закладів:
   - отримання інформації щодо стану науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладі з визначенням найбільш проблемних напрямків, додаткових ресурсів для подальшої корекційної роботи;
   - упорядкування внутрішніх баз інформації щодо науково-методичного забезпечення за наданими формами;
   - можливість використання міської бази даних щодо науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
2. Для Науково-методичного центру:
   - отримання інформації щодо стану науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах міста з визначенням найбільш проблемних напрямків, додаткових ресурсів, факторів, які впливають на результативність НВП для надання адресної допомоги навчальним закладам;
   - можливість подальшого формування єдиного інформаційного освітнього простору в місті.
3. Для управління освіти міської ради:
   - отримання інформації щодо стану науково-методичного забезпечення освітнього процесу в межах освітньої системи міста з визначенням найбільш проблемних напрямків, додаткових ресурсів, факторів, які впливають на результативність НВП для створення ефективної моделі управління, внесення відповідних коректив в стратегічне і поточне планування роботи.
Переглядів: 3260 | Додав: KissLove | Дата: 2010-Лютий-10 | Коментарі (1)

У відповідності з планом науково – методичного центру та з метою виявлення і підтримки творчо працюючих професійних методичних об’єднань вчителів та активізації їх діяльності 23 – 24 березня 2010 року буде проведено міський конкурс-презентацію міських методичних об’єднань:
  - учителів математики;
  - учителів біології;
  - учителів географії;
  - учителів інформатики;
  - учителів фізики;
  - учителів хімії.
 
Оргкомітет конкурсу:
- Михайлик Н.О., заступник директора НМЦ;
- Ткаченко О. Г., методист НМЦ, заступник голови оргкомітету;
- Цемко С. А., методист НМЦ;
- Воробйов Л.М., директор ЕЗОШ №2.
 
Склад журі конкурсу:
- Букреєва С. М., директор НМЦ, голова журі;
- Ткаченко О. Г., методист НМЦ заступник голови журі;
- Цемко С. А., методист НМЦ, секретар журі;
- Михайлик Н.О., заступник директора НМЦ;
- Глінська Т.В., методист НМЦ;
- Ласкова Н. О., методист НМЦ;
- Придчіна А.І. методист НМЦ;
- Ясінська Н. В., методист НМЦ;
- Волкова Л.Л., заступник директора ЕНВК №1;
- Рядинська Т.М., заступник директора ЕНВК №2.
 
Переглядів: 1311 | Додав: KissLove | Дата: 2010-Лютий-10 | Коментарі (0)

Форма входу

Пошук
Календар
«  Лютий 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Copyright MyCorp © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz