Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3-х класів з української мови та математики
Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3-х класів з української мови та математики

                                                                                                  Додаток до листа ІІТЗО
                                                                                                  16.03.2010 № 1.4/18-1090
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для проведення навчання інструкторів з питань організації та вивчення
рівня навчальних досягнень учнів 3, 5-8, 10 класів загальноосвітніх
навчальних закладів з української мови, математики та історії України
   Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу МОН України від 28.10.2009 № 985 «Про вивчення рівня навчальних досягнень учнів з української мови, математики та історії України», інших нормативних документів, що регламентують діяльність МОН щодо вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів, якими необхідно керуватися під час проведення вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3, 5-8, 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, математики та історії України.
Загальні положення
   Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
   Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня шляхом його навчання та виховання, які ґрунтуються, зокрема, на принципах доступності, науковості, системності, інтегративності тощо. Це цілеспрямований процес оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками.
   Вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3, 5–8, 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, математики та історії України проводиться з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів на різних етапах навчального процесу та забезпечення реалізації єдиної державної політики у галузі освіти та з метою поліпшення якості загальної середньої освіти.
   Параметри робіт визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до діючих навчальних програм для 12-річної школи (3, 5-8 класи) та 11-річної школи (10 класи), завдань для державної підсумкової атестації в початковій, основній та старшій школі, інструктивно-методичних рекомендацій МОН щодо вивчення предметів у 2009-2010 навчальному році та визначеного відповідного часу – 45 хвилин.
Проведення вивчення рівня навчальних досягнень учнів
   Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі – Інститут) розсилає завдання для вивчення рівня навчальних досягнень у запечатаному вигляді до інститутів післядипломної педагогічної освіти відповідно до кількості загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням мов навчання.
   Інститути післядипломної педагогічної освіти надсилають завдання для вивчення рівня навчальних досягнень у запечатаному вигляді до відділів освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій.
   Відділи освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій надсилають завдання для вивчення рівня навчальних досягнень у запечатаному вигляді до загальноосвітніх навчальних закладів.
   Вивчення рівня навчальних досягнень відбуваються у такі терміни:
                         3 клас: 22.04.2010 математика, 28.04.2010 українська мова;
                         5 клас: 20.04.2010 українська мова, 23.04.2010 математика, 28.04.2010 історія України;
                         6 клас: 21.04.2010 українська мова, 29.04.2010 математика;
                         7 клас: 22.04.2010 українська мова, 27.04.2010 математика, 30.04.2010 історія Україна;
                         8 клас: 20.04.2010 математика, 26.04.2010 українська мова, 29.04.2010 історія України;
                        10 клас: 21.04.2010 математика: 26.04.2010 історія України, 30.04.2010 українська мова.
   З цією метою адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів перебудовують навчально-виховний процес на цей день таким чином, щоб на другому уроці за розкладом в усіх класах даної паралелі одночасно провести вивчення рівня навчальних досягнень з певного навчального предмета.
   Завдання для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з кожного навчального предмета складаються з 4 або 8 (математика 5-8, 10 класи) варіантів, які розроблені відповідно до вимог базової навчальної програми.
   Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів напередодні проведення вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3, 5-8, 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, математики та історії України розкривають запечатані пакети із завданнями, на власний розсуд обирають варіанти (але не менш, ніж два варіанти на один клас) та роздруковують їх з кожного навчального предмета по кількості учнів у кожній паралелі. Решту варіантів можна використати пізніше як тренувальні.
   Учні виконують завдання на роздрукованих листках із завданнями.
   Вчителі організовують виконання надісланих завдань для вивчення рівня навчальних досягнень протягом 45 хвилин. У класних журналах записується дата проведення заходу, а в графі «Зміст уроку» робиться запис «Вивчення рівня навчальних досягнень», але оцінки не виставляються.
Вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
   Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
   Завдання для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з української мови складаються з 4-х варіантів, які розроблені відповідно до вимог базової навчальної програми з української мови і призначені для вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3 класу.   
   Завдання спрямовані на перевірку сформованості мовленнєвих, орфографічних і пунктуаційних умінь у третьокласників, а також здатності учнів практично застосувати теоретичні знання з мови.
   Кожен варіант сформований з 5 завдань, серед яких:
   а) текст для списування (завдання 1);
   б) тестові завдання закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів (завдання 2, 3);   
   в) відкриті завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь (завдання 4, 5).
 
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
   Завдання для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з української мови складаються з 4-х варіантів, які розроблені відповідно до вимог базової навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання і призначені для вивчення рівня досягнень учнів 3 класу.
   Завдання спрямовані на перевірку сформованості мовленнєвих, орфографічних і пунктуаційних умінь у третьокласників, а також здатності учнів практично застосовувати теоретичні знання з мови.
   Кожен варіант сформований з 4 завдань, серед яких:
   а) текст для списування (завдання 1);
   б) відкриті завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь (завдання 2,3,4).
 
Математика
   Завдання для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з математики складаються з 4-х варіантів, які розроблені відповідно до вимог чинної програми з математики і призначені для вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3 класу. Кожен варіант сформований із 6 завдань.
   Завданнями перевіряється знання нумерації чисел, вміння виконувати обчислення, розв’язувати задачі, будувати прямокутники, знаходити їх периметр.
   Кожен варіант сформований з 6 завдань, серед яких:
   а) два тестових завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому і середньому рівням складності. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано три можливих варіанти відповідей, з яких тільки одна є правильною. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо вказана тільки одна літера, якою позначено правильну відповідь;
   б) два завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають середньому і достатньому рівням складності. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо записано правильну відповідь і виконано довільним чином короткі записи ходу міркувань розв’язування і записано правильну відповідь.
   в) два завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідає достатньому і високому рівням складності. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання та дав правильну відповідь.
 
Вивчення рівня навчальних досягнень учнів 5-8, 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
   Зміст завдань кожного варіанта у посібниках для вивчення рівня навчальних досягнень учнів 5-8, 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови сформовано відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, викладених у навчальних програмах з української мови для 5-9 класів (5-8 класи 12-річної школи) та для 5-11 класів (10 клас 11-річної школи).
   Оцінюванню підлягають знання та вміння з мови, потрібні передусім для правильного використання мовних одиниць, а саме:
   а) розпізнавання, групування й класифікації вивчених мовних явищ;
   б) сполучення слів, доповнення й трансформації речень, добору належної форми слова, потрібної лексеми, відповідних засобів зв'язку між частинами речення, між реченнями в групі пов'язаних між собою речень тощо;
   в) розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в мовленні.
   Посібники також спрямовано на перевірку вмінь правильно писати слова згідно з вивченими орфографічними правилами, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації.
   Кожен варіант сформований з дев'яти – десяти завдань різних рівнів складності, серед яких: тестові завдання закритого типу з вибором однієї або кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, відкриті завдання й одне творче.
   У завданнях з вибором однієї або кількох правильних відповідей сформульовано певне твердження й запропоновано чотири – шість варіантів відповіді, з яких правильним може бути відповідно лише один або кілька. Завдання такої форми можуть стосуватися й невеликого тексту.
   Завдання на встановлення відповідності містить дві колонки (речення й одну колонку), у яких частини матеріалу позначено цифрами та буквами. Необхідно співвіднести цей матеріал і в таблиці із цифрою записати відповідну букву.
   Відкрите завдання передбачає утворення, трансформування певних одиниць тощо.
   Творче завдання передбачає написання зв’язного висловлювання на задану тему.
 
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
   Вивчення рівня навчальних досягнень з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин буде здійснюватися вибірково, а саме в тих областях, де компактно проживають національні меншини: АРК, Закарпатська, Одеська, Чернівецька та Львівська області.
   Запропоновані завдання спрямовані на перевірку вмінь правильно писати слова згідно з вивченими орфографічними правилами, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації. У поданих завданнях з вибором однієї правильної відповіді сформульовано певне твердження й запропоновано три або чотири варіанти відповіді, з яких правильними може бути лише один. Відкрите завдання передбачає написання зв`язного висловлювання на задану тему.
   Оцінюванню підлягають знання та вміння з мови, потрібні передусім для правильного використання мовних одиниць, а саме:
   а) розпізнавання, групування й класифікації вивчених мовних явищ;
   б) сполучування слів, доповнення й трансформація речень, добір належної форми слова, потрібної лексеми, відповідних засобів зв`язку між частинами речення, між реченнями в групі пов’язаних між собою речень тощо;
   в) розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в мовленні.
   Зміст завдань кожного варіанту сформовано відповідно до вимог, визначених у навчальній програмі з української мови для 5-9 (12-річної школи) та 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання з румунською мовою навчання з угорською мовою навчання.
   Кожен варіант сформовано з дев’яти – десяти завдань різних рівнів складності, серед яких: тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два відкритих завдання й одне творче.
 
Математика
   Зміст завдань кожного варіанта у посібниках для вивчення рівня навчальних досягнень учнів 5-8, 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з математики сформовано відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, викладених у навчальних програмах з математики для 5-6 класів та алгебри і геометрії для 7-8 класів 12-річної школи та з алгебри і геометрії для 10 класу 11-річної школи.
   Вивчення рівня навчальних досягнень учнів з математики включає завдання чотирьох рівнів складності, за якими учень повинен уміти: розпізнавати, вибирати, дотримуватися правил, називати, читати, записувати, зображати, аналізувати, синтезувати, описувати, формулювати, пояснювати, оцінювати, застосовувати на практиці розв’язування задач і вправ, що відповідають віковим можливостям.
   Завдання для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з математики складаються з 8 варіантів однакових за складністю робіт. Завдання з математики для 7 ,8 та 10 класів є комбінованими і складаються із завдань з алгебри та геометрії.
   Кожний варіант складається з чотирьох частин, які відрізняються за рівнем складності та формою тестових завдань.
   У першій частині запропоновано 2-3 тестових завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому і середньому рівням складності. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири (п’ять) можливих варіанти відповідей, з яких тільки одна є правильною. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо вказана тільки одна літера, якою позначено правильну відповідь.
   Друга частина складається з 1 тестового завдання закритої форми середнього рівня складності, в якому необхідно встановити відповідність. До кожного із завдань, позначених буквами, необхідно вибрати один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.  
   Третя частина містить 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають середньому і достатньому рівням складності. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо записано правильну відповідь і виконано довільним чином короткі записи ходу міркувань розв’язування (деякі перетворення, спрощення, обчислення тощо) і записано правильну відповідь.
   Четверта частина складається із 1 завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідає достатньому і високому рівням складності. Завдання четвертої частини вважається виконаним правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь.
 
Історія України
   Зміст завдань кожного варіанта у посібниках для вивчення рівня навчальних досягнень учнів 5, 7, 8, 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з історії України сформовано відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, викладених у навчальні програмі з історії України для 5, 7, 8 класів 12-річної школи, для 10 класу 11-річної школи.
   Завдання для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з історії України складаються з 4 варіантів, кожний з яких містить 12 тестових завдань різної форми: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення правильної послідовності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
   У композиції завдань ураховано тематичний принцип: кожний варіант містить по 2-3 завдання з тем, які вивчаються у 5, 7, 8, 10 класах у курсі «Історія України». Також є завдання, присвячені наскрізним поняттям та термінам.
   Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей використовуватиметься для перевірки знань дат історичних подій, історичних фактів – місця, обставин, учасників, результатів; понять і термінів; передумов. Причин, сутності. Наслідків і значення історичних подій та явищ. Окрім того, завдання цієї форми перевірятимуть вміння конкретизувати (співвідносити дати, події з відповідними історичними періодами й епохами, визначати належність місцевості до певних регіонів, співвідносити події та явища з певним історичним процесом, конкретних осіб, груп людей з певними етнічними, соціально-економічними, політичними групами); виділяти головне (характерні риси, зміни в житті людей, політиці, економіці та суспільстві); групувати історичну інформацію за вказаною ознакою.
   Завдання на встановлення відповідності перевірятиме вміння систематизувати історичну інформацію на основі запропонованого контексту, встановлюючи відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися; прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії) тощо.
   Завдання на встановлення правильної послідовності – перевірятиме вміння встановлювати послідовність подій у часі. Завдання відкритої форми з короткою та розгорнутою відповіддю передбачає роботу учня з фрагментом історичного джерела.
   Завдання з короткою відповіддю використовуватиметься для виокремлення певної історичної інформації, а завдання з розгорнутою відповіддю спрямоване на аналіз та критику джерела (описувати та оцінювати подію, розкривати її суть, з’ясовувати достовірність інформації, виявляти позицію автора документа та ступінь довіри до джерела тощо).
   Завдання тестів мають стосуватися різних аспектів вітчизняної історії: державного, політичного, розвитку економіки, соціальних відносин, суспільного, культурного розвитку, зовнішньополітичних стосунків.
   Кожне завдання спрямоване на виявлення ступеня сформованості в школярів певного вміння (складової компетентності), відтак, кожне завдання свідчить про певний рівень компетентності учнів: хронологічної (орієнтація в історичному часі); просторової (орієнтація в історичному просторі); інформаційної (вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації); логічної (вміння учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів); аксіологічної (оцінка й версії історичного руху і розвитку).
 
Узагальнення матеріалів щодо вивчення рівня навчальних досягнень учнів
   Вчителі, не перевіряючи та не оцінюючи виконані учнями роботи, передають матеріали з розв’язками завдань керівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів заповнюють статистичну звітність (входить до пакету завдань) та разом з матеріалами передають до відділів освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій.
   Відділи освіти районних державних адміністрацій узагальнюють надіслані матеріали у вигляді комплектів по класах і навчальних предметах, пакують та разом з відповідною узагальненою статистичною звітністю за формою, що додається, надсилають до інститутів післядипломної педагогічної освіти.
   Інститути післядипломної педагогічної освіти узагальнюють надіслані матеріали у вигляді комплектів по класах і навчальних предметах, пакують та разом з відповідною узагальненою статистичною звітністю за формою, що додається, відправляються не пізніше 25.05.2010 до Інституту (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37).
   Науковий аналіз надісланих матеріалів по кожному класу, навчальному предмету та мові навчання здійснюють Інститут спільно з авторськими колективами, які розробляли завдання, і готують пропозиції МОН для їх урахування під час внесення змін та доповнень до чинних державних стандартів загальної середньої освіти та відповідних навчальних програм.
Форма входу

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz