Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Вища освіта - гідним
Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вища освіта - гідним

ВИЩА ОСВІТА – ГІДНИМ
 
ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ З НАЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
 
   Тест – сукупність запитань, який укладено за певними правилами і процедурами.
   Тестові завдання – складова частина тесту, що відповідає вимогам до завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних властивостей.
   Підготовка тестів до ЗНО – це складний і тривалий процес, що включає: відбір змісту, складання програм, розроблення специфікацій, формування робочих груп, укладання різних варіантів тестів, рецензування, виготовлення тестових зошитів.
   Зміст усіх тестів, що розробляються УЦОЯО, не виходить за межі Програм для ЗНЗ.
   Існує багато форм тестових завдань. Але тести, які будуть використовуватися у ЗНО-2010, міститимуть завдання 6 форм:
   Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ). За кожне правильно виконане завдання дається 1 бал.
   Завдання на встановлення відповідності (логічні пари, ВВ). За кожну правильно обрану логічну пару дається 1 бал. Максимальна кількість балів – 4.
   Завдання на встановлення правильної послідовності. За 4 правильно розташованих події – 2 бали; 3 події – 1 бал, 2-0 – завдання вважається невиконаним.
   Завдання на заповнення пропусків. 2 бали – завдання виконано правильно; 1 бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки; 0 балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.
   Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (КВ). 2 бали – відповідь є вірною; 0 – відповідь неправильна.
   Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ). Перевіряється екзаменаторами. Максимальна кількість балів – 24.
   Детальніше форми тестових завдань розглянемо трішки пізніше.
   На прикладі дисципліни українська мова і література детально можна розглянути специфікацію тесту. Детальніше з такої інформацією зі всіх предметів, з яких проходитиме ЗНО у 2010 р., можна ознайомитися на сайті СРЦОЯ www.crimeatest.org.ua у розділі «Готуємось до ЗНО».
   Тест з української мови та літератури містить:
закриті тестові завдання з української мови (ВОВ, ВВ);
закриті тестові завдання з української літератури (ВОВ, ВВ);
відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення).
   Закриті тестові завдання - потрібно вибрати правильну відповідь із запропонованих варіантів:
   Відкриті тестові завдання – правильну відповідь потрібно сформулювати самостійно.
   Загальна кількість завдань тесту – 61.
   Час виконання завдань – 180 хвилин. При розробці змістового наповнення тесту з української мови і літератури враховано необхідність перевірки навчальних досягнень учасників зовнішнього оцінювання за такими рівнями класифікації когнітивної сфери: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання.
   Що таке складність завдання? Складність завдання – здатність завдання оцінити належний рівень знань і навичок при допустимому рівні помилок. Складність завдання залежить від відсотка помилкових відповідей, допущених тестованими під час його виконання. Складність завдання визначають у відсотках діленням кількості завдань з помилкою на загальну кількість запропонованих завдань, і вона варіює від 1 до 100%. Для нормативно зорієнтованого тесту оптимальними є показники від 40% до 70 %, що дає можливість підвищити надійність тесту.
   Характеристика тестових завдань за коефіцієнтом складності:
понад 80 – дуже легкі
60-79 – легкі
40-59 – оптимальні
20-39 – складні
19 і нижче – дуже складні.
   У цій таблиці можемо побачити кількісний розподіл завдань тесту з укр. мови та літератури за змістовими лініями та складністю:
 
Українська мова
 
 
Українська література
 
 
Вимоги до власного висловлення
   Орієнтовний обсяг висловлення 200 – 250 слів. Роботи менше 100 слів не перевіряються. Тип мовлення – роздум (теза, аргументи, приклади, висновок). Робота обов’язково повинна відповідати темі.
- уміти чітко сформулювати тезу;
- навести 2-3 переконливі аргументи; 
- навести приклади з художньої літератури, мистецтва, історичні факти або приклади з життя;
- сформулювати висновок, який відповідатиме тезі;
- дотримуватися логіки викладу і послідовності;
- виконати роботу грамотно, дотримуючись мовленнєвих вимог.
 
Кількісний розподіл завдань за формами,
змістовими лініями та розділами
 
 
Система оцінювання
   Для завдань тесту кожної форми встановлюється відповідна система оцінювання:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.
2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.
3. Завдання з розгорнутою відповіддю – від 0 до 24 тестових балів.
   Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання тесту з української мови і літератури, – 111.  
   На прикладі української мови і літератури Ви детально ознайомилися зі структурою, характеристикою та системою оцінювання тестових завдань.
   Більш детально зі специфікацією тестів можна ознайомитися, як уже зазначалося, на сайті СРЦОЯО www.crimeatest.org.ua у розділі «Готуємось до ЗНО».
   У подальшого розгляді особливостей тестування з інших дисциплін, зупинимося лише на формах тестових завдань та системі оцінювання.
 
Математика
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ).
Завдання на встановлення відповідності (логічні пари, ВВ).
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (КВ).
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.
3. Завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали.
Максимальна кількість тестових балів – 53.
 
Історія України
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання на встановлення відповідності.
Завдання на встановлення правильної послідовності.
1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.
2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 0 – 1 – 2 тестових бали.
Максимально можливий бал за правильне виконання всього тесту – 82.
 
Фізика
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання на встановлення відповідності.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 тестовий бал.
2. Завдання на встановлення відповідності – 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.
3. Завдання з короткою відповіддю – 0 або 2 тестових бали.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання всіх завдань тесту, – 53.
 
Хімія
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).
Завдання на встановлення правильної послідовності.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0–1 тестовий бал;
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) – 0–1–2-3-4 тестових бали;
3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 0–1-2тестових бали;
4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 0 або 2 тестових бали.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання усіх завдань тесту з хімії, – 95.
 
Географі/Біологія
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ).
Завдання на встановлення відповідності (ВВ).
Завдання на встановлення правильної послідовності (ВП).
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 тестовий бал.
2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 0 – 1 – 2 тестових бали.
Максимальна кількість балів – 94/84.
   Для складання тесту з іноземної мови можете обрати англійську, французьку, німецьку або іспанську мови. Цей тест складається з двох частин – читання та письмо.
   У першій частині «Читання» демонструється вміння розуміти писемну іноземну мову на матеріалі різноманітних текстів. У другій – «Письмо» демонструється вміння формулювати власні думки, ідеї іноземною мовою.
 
Англійська, німецька, іспанська мови
Завдання закритої форми
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
2. Завдання на встановлення відповідності
3. Завдання на заповнення пропусків
Завдання відкритої форми
1. Завдання на заповнення пропусків
2. Завдання з розгорнутою відповіддю
 
Частина 1. Завдання закритої форми:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.
2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 тестовий бал.
3. Завдання на заповнення пропусків у тексті – 0 – 1 тестовий бал.
 
Частина 2. Завдання відкритої форми:
1. Завдання на заповнення пропусків у тексті – 0 – 1 – 2 тестових бали.
1. Завдання з розгорнутою відповіддю на продукування власного висловлення у письмовій формі від 0 до 24 тестових балів.
   Перевірка завдання другої частини тесту здійснюється двома незалежними екзаменаторами за детально розробленими критеріями оцінювання.
   Максимально можливий бал за правильне виконання тесту – 78.
 
Французька мова
Завдання закритої форми
1. З вибором однієї правильної відповіді.
2. На заповнення пропусків у тексті.
 
Завдання відкритої форми
1. На заповнення пропусків.
2. З розгорнутою відповіддю.
Оцінювання завдань тесту
Частина 1.
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.
2. Завдання на заповнення пропусків у тексті – 0 –1 тестовий бал.
 
Частина 2.
1. Завдання на заповнення пропусків у тексті – 0 – 1 – 2 тестових бали.
2. Завдання з розгорнутою відповіддю на продукування власного висловлення у письмовій формі – від 0 до 24 тестових балів. Максимально можливий бал за виконання завдань тесту – 78.
 
ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
   Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ) – має кілька варіантів відповідей, із яких потрібно вибрати одну правильну.  
   Завдання на встановлення відповідності (логічні пари, ВВ) – завдання на вибір відповіді, що складається з основи та низки альтернатив – варіантів відповідей – у дві колонки. Одна колонка – це перелік вихідних умов, до яких потрібно відшукати відповідну відповідь у другій колонці, яка є списком відповідей.
   Завдання на встановлення правильної послідовності – потрібно встановити правильну послідовність елементів, дій, подій тощо.  
   Завдання на заповнення пропусків – пропонується доповнити абзаци, речення, слова в тексті реченнями, частинами речень, словосполученнями, словами із поданих варіантів.
   Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (КВ) – передбачає стислу відповідь, сформульовану словом, словосполученням, цифрою чи символом. Вимоги – тестований самостійно формулює відповіді, а не вибирає її із запропонованих варіантів.
   Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ) – передбачає побудову висловлення. Таке завдання перевіряє, як тестовані вміють формулювати думки, ідеї; уміння аналізувати, оцінювати.
   Як працювати над тестом?
   Слід уважно переглядати всі варіанти відповідей, щоб остаточно переконатися у правильності вибору. Уважно та вдумливо почитувати умови завдання. Правильно розподіляйте свій час, якщо Ви невпевнені в правильності вибраної відповіді, залиште це завдання на потім і продовжуйте роботу над тестом. Зважайте на те, що Вам знадобиться приблизно 10 хв. На заповнення бланка А й орієнтовно 15 хв. Для перенесення на бланк Б чистового варіанта висловлення.
   Бланки заповнюйте ретельно і охайно, ручкою з чорнилом чорного кольору. Позначки робіть чітко. Якщо ж поставили позначку в неправильному місці, у спеціально відведеному місці зробіть правильну позначку.
   Для успішного написання власного висловлення слід скласти план роботи, продумати тезу, аргументи, згадати приклади, сформувати висновок. Обов’язково перед перенесенням висловлення на бланк, уважно перечити та внести зміни, за необхідністю.
    ПІДГОТОВКА ДО ТЕСТУВАНЬ
    Насамперед потрібно усвідомити прогалину у своїх знаннях. І зосередитися на «білих плямах». Повторити увесь пройдений матеріал за роки навчання у школі, закріпити його. Ознайомитися зі збірником «Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008» та Навчальним посібниками із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2007 року учнів загальноосвітніх навчальних закладів які були укладені працівниками УЦООЯО;
   На сайті СРЦОЯО у розділі «Готуємось до ЗНО» ознайомитися із «Програми зовнішнього незалежного оцінювання», Специфікацією тестів. Для закріплення повтореного та вивченого матеріалу скористайтеся зразками тестових завдань, які також розміщені на сайті СРЦОЯО.
   Детальніше про особливості тестування можна дізнатися на сайтах УЦОЯО та СРЦОЯО або ж за телефоном «гарячої» лінії 0(652)601-967.
 
 
Форма входу

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz