Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року
Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
м. Київ
 
" 20 " 01 2010                                                                                              № 20
 
 
 
Про затвердження заходів на виконання розпорядження
КМУ від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів
щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної
освіти на період до 2012 року»
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року» та з метою поліпшення якості освіти
 
НАКАЗУЮ:
   1. Затвердити Заходи щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року, що подаються у додатку.
   2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України, відповідальним за виконання Заходів, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання Заходів та до 20 грудня кожного року (до 2012 р.) надсилати департаменту загальної середньої та дошкільної освіти інформацію про стан їх виконання для узагальнення та інформування Кабінет Міністрів України.
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
Заступник Міністра                                                                              П.Полянський
 
 
                                                                                                       Додаток до
                                                                                                       наказу МОН від 20.01.2010 № 20
 
Заходи Міністерства освіти і науки України щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної
освіти на період до 2012 року
Пункт плану заходів розпорядження КМУ №1622-р від 5.10.2009 Відповідні заходи МОН Термін виконання Відповідальні
Підвищення якості освітніх послуг
Провести аналіз впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти у частині базової освіти та у разі потреби розробити пропозиції щодо підвищення рівня освіти із застосуванням компетентнісного підходу до формування її змісту
1.Проаналізувати впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти у частині базової освіти, розробити концептуальні засади щодо створення Державного стандарту загальної середньої освіти другого покоління
листопад 2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, АПН України (за згодою)
Провести аналіз критеріїв за якими оцінюються навчальні досягнення учнів закладів системи загальної середньої освіти з базових дисциплін, та у разі потреби внести відповідні зміни
2.Внести зміни до наказу МОН «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів системи загальної середньої освіти» та погодити у Міністерстві юстиції України
травень 2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, АПН України (за згодою)
Провести аналіз процедури, пов’язаної з атестацією керівників загальноосвітніх навчальних закладів та інших педагогічних працівників, та у разі потреби внести зміни до відповідного положення
3.Розробити та погодити у відповідних відомствах Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів
липень 2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти АПН України (за згодою)
Розробити та затвердити критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
4.У межах всеукраїнського експерименту щодо проведення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг» (наказ МОН від 10.12.09 № 1121) забезпечити доопрацювання критеріїв оцінювання якості навчального процесу для здійснення моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
жовтень 2010 року
Державна інспекція навчальних закладів МОН України, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут педагогіки Академія педагогічних наук України (за згодою)
Розробити та затвердити критерії оцінювання роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів та інших педагогічних працівників.
5.Розробити критерії оцінювання роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів як складову Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів
червень 2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, АПН України (за згодою)
Розробити та затвердити галузеву програму розвитку дітей дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
6.Розробити Програму розвитку дітей дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
червень 2010 рік
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН, АПН України , департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Розробити та затвердити навчальні програми для позашкільних навчальних закладів
7.Проаналізувати стан навчально-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів та розробити навчальні програми для їх основних напрямів
травень-листопад 2010 року
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН, АПН України (за згодою), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини
Забезпечити запровадження інклюзивного навчання (створення умов для доступу дітей до приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно-технічне, кадрове та навчально-дидактичне забезпечення).
8.З метою запровадження системи інклюзивного навчання організувати підвезення учнів з порушеннями опорно-рухового апарату, зору до місця навчання (проживання) спеціально обладнаними транспортними засобами у супроводі підготовленого персоналу
2010-2012 роки
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
9.Розробити пропозиції Міністерству регіонального розвитку та будівництва до проекту акта про внесення змін до державних будівельних норм і стандартів з питань проектування навчальних закладів, спрямовані на створення умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/ або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах
травень 2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для проведення роботи з дітьми з психофізичними особливостями розвитку в умовах інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
10.Забезпечити підготовку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань інклюзивного та інтегрованого навчання, зокрема шляхом створення в інститутах післядипломної педагогічної освіти відповідних кафедр (лабораторій)
2010 - 2011 роки
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
11.Включити у навчальні програми вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна освіта”, курс "Дидактика інклюзивного навчання”
до вересня 2011 року
Департамент вищої освіти спільно з АПН України (за згодою)
Забезпечити запровадження системного кваліфікованого медико-психолого-педагогічного та соціального супроводження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.
12.Внести зміни до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації у зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання, проведення комплексної реабілітації та інтеграції у суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
червень 2010 року
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, департамент загальної середньої та дошкільної освіти Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
13.Розробити методичні рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та батьків здорових дітей, в контексті інклюзивного навчання
червень 2011 року
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут спеціальної педагогіки АПН України (за згодою), департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Забезпечити підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань фінансово-господарської діяльності
14.Забезпечити розроблення навчальних програм курсів з питань фінансово-господарської діяльності для їх запровадження в систему підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів
до 1 травня 2010 року
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Університет менеджменту освіти АПН України (за згодою) Інститути післядипломної педагогічної освіти
15.Запровадити навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань фінансово-господарської діяльності у системі підвищення кваліфікації
з вересня 2010 року
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Інститути післядипломної педагогічної освіти
Опрацювати питання щодо затвердження нових штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, позашкільних навчальних закладів
16.Узгодити в установленому порядку штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів
липень 2010 року
Департамент економіки і фінансування, Департамент загальної середньої і дошкільної освіти
17.Узгодити в установленому порядку штатні розписи позашкільних навчальних закладів
липень 2010 року
Департамент економіки і фінансування Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини
Опрацювати питання щодо перегляду нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах щодо зменшення нормативів наповнюваності класів, нормативів поділу на групи під час вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах і класах з навчанням мовами національних меншин, іноземної мови, занять з трудового навчання, фізичної культури і нормативів поділу на групи з профільним спрямуванням навчання.
18.Підготувати зміни до наказу „Про внесення змін до наказу про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” щодо зменшення нормативів наповнюваності класів, нормативів поділу на групи під час вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах і класах з навчанням мовами національних меншин, іноземної мови, занять з трудового навчання, фізичної культури і нормативів поділу на групи з профільним спрямуванням навчання
серпень 2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Департамент економіки і фінансування
Опрацювати питання щодо можливості запровадження оплати праці вчителів природничих дисциплін за перевірку зошитів.
19.Створити робочу групу з вивчення питання щодо можливості запровадження оплати праці вчителів природничих дисциплін за перевірку зошитів. При позитивному вирішенні питання внести зміни до відповідного наказу МОН.
квітень 2011 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Департамент економіки і фінансування
Опрацювати питання щодо розширення мережі гуртків на базі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема у сільській місцевості.
20.Забезпечити розширення мережі гуртків на базі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема у сільській місцевості.
2010-2012 роки
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Інститути післядипломної педагогічної освіти
Розробити систему заходів щодо запровадження державно-громадського управління освітою.
21.Забезпечити участь широкого кола громадськості у проведенні експертизи проектів нормативно-правових документів, спрямованих на розвиток освітньої галузі. Забезпечити діяльність громадської колегії та громадських рад при Міністерстві освіти і науки України
постійно
Керівники структурних підрозділів МОН
22.Розробити регіональні програми децентралізації управління освітою, налагодити систему співпраці з громадськістю
квітень 2010 року
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Розробити електронні засоби навчання, що забезпечують виконання шкільних навчальних програм та програм для індивідуального навчання, зокрема для навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
23.Розробити Положення про дистанційне навчання
2011 рік
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти АПН України (за згодою)
24.Забезпечити розроблення електронних засобів навчання, у тому числі для індивідуального навчання, для навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
2010-2012 роки
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, АПН України (за згодою)
Удосконалити механізм проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
25.Розробити нову редакцію Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) системи загальної середньої освіти
січень 2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Розглянути питання щодо утворення у складі органів управління освітою (у межах граничної чисельності працівників) окремі структурні підрозділи з питань освіти осіб з особливими потребами
26. Вжити заходів щодо утворення у складі місцевих органів управління освітою окремих структурних підрозділів з питань освіти дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
Форма входу

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz