Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Розвиток соціально-емоційної сфери в дітей від 2-х до 6-ти років життя
Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Розвиток соціально-емоційної сфери в дітей від 2-х до 6-ти років життя

Дошкільний навчальний заклад №14

м.Енергодар

Адреса: 71504, Запорізька область, м.Енергодар, вул. Курчатова, буд. 33, ДНЗ            № 14 „Горобинка”.

Телефони: (06139) 3-20-74, 3-29-07.

Завідувач ДНЗ: І.В. Темець.

Автор досвіду: Гумовська Людмила Миколаївна, практичний психолог.

Тема досвіду:

Розвиток соціально-емоційної сфери

в дітей від 2-х до 6-ти років життя

         Актуальність досвіду визначається пріоритетними напрямами Національної Доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та „Діти України”, Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту” щодо модернізації дошкільної освіти, завданнями Базового компонента дошкільної освіти в Україні з визначенням провідної ролі формування механізму саморозвитку дошкільника на основі розширення соціальної компетентності дитини, розвитку базових якостей і почуттів особистості.

         Досвід ґрунтується на наукових працях, які відповідають соціально-психологічній концепції розвитку та становлення особистості (Б.Г.Ананьєв, Д.Б.Ельконін, О.М.Леонтьєв, М.І.Лісіна, С.Л.Рубінштейн, В.І.Слободчиков та ін.).

         Проблема соціально-емоційного розвитку дошкільника залишається недостатньо розробленою науковцями та незаслужено забута практиками. Можна назвати лише деякі монографії, створені відомими дитячими психологами: Л.С.Виготським, О.В.Запорожцем, В.К.Котирло, М.І.Лісіною, Я.З.Невєрович, які лишаються класичними, базовими і визначають методологічні підходи до вирішення проблеми.

         Досвід створювався під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ „ЗОІППО” ЗОР К.Л.Крутій та наукового консультанта експерименту, кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри О.М.Байєр у межах роботи експериментального майданчика за темою „Соціально-емоційний розвиток дитини в умовах сучасного дошкільного закладу”.

         Автор досвіду доводить, що розпізнавання та передавання емоцій – досить складний процес, який потребує від дитини певних знань, певного рівня розвитку, адже чим більше знає дитина, які бувають емоції, тим більш точно вона зрозуміє стан іншої людини. Пізнання самого себе поряд із пізнанням навколишнього світу – необхідна умова соціально-емоційного розвитку дошкільника.

Інформаційно-педагогічна модель досвіду

         Автором досвіду запропоновано різноманітні матеріали, використання яких може сприяти досягненню визначеної мети. Парціальна програма для розвитку соціально-емоційної сфери в дітей від 2-х до 6-ти років є важливою основою для системної і послідовної роботи практичного психолога у взаємодії з іншими спеціалістами і педагогами ДНЗ. Програму затверджено на засіданні науково-методичної ради КЗ „ЗОІППО” ЗОР. Розробка відбувалася поетапно, з послідовною реалізацією певних завдань.

Завдання етапів роботи над проблемою досвіду

         Діагностичний етап

         1. Визначити ступінь соціальної компетентності дітей та емоційного

          благополуччя, сформованість позитивного образу Я як складової

          саморегуляції.

         2. Визначити ступінь задоволення педагогів умовами праці, намітити

          напрями оптимізації СПК.

         3. Виявити коло обізнаності батьків із питань навчання та виховання

          дітей.

         З метою визначення рівня соціальної компетентності та емоційного благополуччя дітей на базі ДНЗ №14 м.Енергодар було проведено моніторингове дослідження якості освіти та соціально-емоційного розвитку дітей відповідно до моделі випускника (автор-укладач – О.М.Байєр), за допомогою якого було виокремлено цілу низку проблем. Так у малят було виявлено проблеми з усвідомлення власної приналежності до різних соціальних груп. Визначено, що 65% дітей не помічають зміни настрою в дітей та дорослих, не виявляють уваги, співчуття. Лише 29% вихованців активно проявляють самостійність та вміють домовитися з однолітками в грі. Усього 26% вихованців обережно поводять себе по відношенню до однолітків, уміють стримувати себе, контролювати свою поведінку. Діти мають знання про правила поведінки в різних ситуаціях, але не можуть застосувати їх на практиці.

          Означені проблеми доводять, що питання розвитку соціально-емоційної сфери стало нагальним, тому проведення роботи з означеної теми є пріоритетним напрямом роботи психологічної служби закладу.

         З метою оптимізації соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі було проведено анкетування вихователів за „Опитувальником СПК” (за Снєтковим).

         Аналіз результатів діагностики СПК (соціально-психологічного клімату колективу) засвідчив, що всі шкальні показники отримали негативні значення різної величини, що відповідає різному ступеню невдоволеності тими чи іншими аспектами роботи. Педагоги відчувають перевтому на робочому місці, труднощі в спеціальній підготовці до робочого дня, усвідомлюють високий ступінь відповідальності на своєму робочому місці, що веде до підвищення їхньої психологічної тривожності; вони відчувають проблему в особистому матеріальному та соціальному забезпеченні.

         Аналіз результатів опитування батьків довів, що батьків більше цікавлять успіхи дітей у засвоєнні знань, умінь і навичок, ніж їхнє емоційне благополуччя.

Прогностичний етап

         1. Розробка та впровадження науково-методичного забезпечення соціально-емоційного розвитку дитини з метою вирішення проблем розвитку особистості дитини.

         2. Оновлення змісту освіти і форм організації освітнього процесу.

         3. Формування основ соціально-емоційної компетентності дитини та здійснення успішної соціалізації на етапі дошкільного дитинства.

         На цьому етапі проведено аналіз поточного методичного забезпечення діяльності психологічної служби і педагогів ДНЗ із зазначеної проблеми, побудовано Модель організації роботи психолога, що сприяло упорядкуванню практичної роботи зі всіма суб'єктами процесу.

Етап впровадження

         1. Збагачення предметно-розвивального середовища ДНЗ.

         2. Розробка системи інтерактивних занять для розвитку соціально-емоційної сфери в дітей.

         3. Створення картотеки ігор, які сприяють розвитку соціально-емоційної сфери в дітей.

         4. Виготовлення посібників для проведення занять.

         5. Оптимізація режиму перебування дітей у ДНЗ, виокремлення часу на введення системи роботи щодо соціально-емоційного розвитку дітей.

         6. Розробка моделі організації роботи психолога щодо розвиту соціально-емоційної сфери дітей у різні режимні моменти.

         7. Створення банку діагностичного інструментарію із цієї проблеми.

Узагальнюючий етап

         Аналіз результатів роботи психологічної служби.

         Зіставлення отриманих результатів із поставленою метою.

         Аналіз результатів нововведень в освітній діяльності закладу.

         Діагностика рівня соціально-емоційного розвитку дітей та якості дошкільної освіти. Порівняльний аналіз із даними на початку роботи. Аналіз позитивних і можливих негативних результатів роботи із цієї проблеми.

         Прийняття рішення про корекцію роботи освітньої системи відповідно до недоліків та досягнень, виявлених у ході узагальнювального аналізу.

Результати роботи

         Діагностичні зрізи соціально-емоційного розвитку дітей проводились на початку і наприкінці роботи. На початку експериментальної роботи (березень 2006 року) лише 19% вихованців дитячого садка мали високий рівень розвитку соціально-емоційних якостей, 28% - вище середнього рівня, 45% - середнього та 8% - показники нижче середнього рівня. Результати формувального експерименту (березень 2007 року) такі: дітей із високим рівнем – 25%, вище середнього рівня – 32%, середнього рівня – 41%, низького рівня – 2%.

         Результати контрольного обстеження (березень 2008 року) виявили такі показники рівня розвитку соціально-емоційної сфери в дітей: високого рівня - 40%, вище середнього - 38%, середнього – 22%, низького рівня – немає.

         Аналіз отриманих даних засвідчив:

         1) мотивація діяльності дитини усуває такі проблеми особистісно-емоційного спілкування, як низька самооцінка чи комплекс неповноцінності, „розблоковує” прояви здібностей;

         2) діти почуваються комфортно, а це є запорукою їхнього психічного здоров'я. Вони не бояться робити помилки, за які їх критикуватимуть, у крупі панує усвідомлена, а не авторитарна форма дисципліни;

         3) у малят сформувалося почуття самоповаги, співробітництва, впевненість у власних силах, підвищилася самооцінка;

         4) у дітей сформувалося вміння бути поблажливими до чужих недоліків, розвинулося почуття емпатії, а це запорука повноцінного спілкування;

         5) доцільність проведення занять із розвитку соціально-емоційної сфери починаючи з раннього віку.

         Провідна педагогічна ідея досвіду визначена відповідно до експериментальної діяльності ДНЗ і гіпотези про те, що: оптимізація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі на основі особистісно-зорієнтованого підходу, створення умов для повноцінного соціально-емоційного розвитку дошкільника, його соціальної компетентності відповідно до завдань Базового компонента дошкільної освіти ефективно впливає на збереження ментального, психічного та соматичного здоров’я дітей.

Рекомендації щодо впровадження досвіду

         Презентація досвіду роботи відбулася на обласній науково-практичній звітній конференції за участю представників ОблУОН, відділу управління освіти Енергодарської міської ради, кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ „ЗОІППО” ЗОР, представників засобів масової інформації. Результати досвіду роботи було представлено на Всеукраїнському проблемному семінарі „Літня школа для дорослих - 2008”.

         Програма успішно апробована в практиці роботи психологічної служби ДНЗ №14, має успішні результати, була рекомендована на секції для практичних психологів ДНЗ як орієнтовна програма з охорони емоційного здоров’я дитини та розвитку її внутрішнього світу на обласному заході „День дошкілля” 05.11.2008р.

         За результатами висновків конкурсної комісії обласного конкурсу „Методист року - 2008”, на якому досвід роботи посів 1 місце, матеріали досвіду мають важливе практичне значення і рекомендовані до впровадження в дошкільні навчальні заклади Запорізької області для ефективної організації роботи щодо розвитку соціально-емоційної сфери в дітей від 2-х до 6-ти років.

         Матеріали досвіду зберігаються на кафедрі дошкільної та початкової освіти КЗ „ЗОІППО” ЗОР.

 

Байєр О.М., т.(061) 236-30-94

Форма входу

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz