Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Педагогічні читання з гуманної педагогіки
Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Педагогічні читання з гуманної педагогіки

   Педагогічні читання з гуманної педагогіки На виконання наказу управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 04.02.2010 № 77 «Про проведення других обласних педагогічних читань з гуманної педагогіки» та наказу КЗ „ЗОІППО” ЗОР від 04.02.2010 № 19-Д «Про проведення других обласних педагогічних читань з гуманної педагогіки», з метою ознайомлення та впровадження в практику роботи педагогів дошкільних навчальних закладів і початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області принципів гуманно-особистісного підходу до дитини в освітньому процесі видатного діяча сучасної педагогіки Симона Соловейчика з лютого по листопад 2010 року для педагогів дошкільних навчальних закладів і початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів міста проводитимуться другі обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки «Філософія Симона Соловейчика. Погляд на дитину» (наказ управління освіти Енергодарської міської ради від 09.02.2010 № 81 „Про проведення других обласних педагогічних читань з гуманної педагогіки”). Надаємо Положення, умови та порядок проведення педагогічних читань, а також адресу сайтів з матеріалами з даної теми:
 
 
Положення
про другі обласні педагогічні читання
з гуманної педагогіки
«Філософія Симона Соловейчика. Погляд на дитину»
 
1. Загальні положення
   Другі обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки проводяться кафедрою дошкільної та початкової освіти КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради на виконання пріоритетних завдань програми розвитку галузі освіти в Запорізькій області.
   Педагогічні читання – форма науково-методичної роботи колектив­ного вивчення та обговорення актуальних науково-методичних проблем в контексті сучасної освітньої парадигми, що сприяє формуванню гуманістичного світогляду та розвитку професіоналізму педагогів дошкільної та початкової ланок освіти. Педагогічні читання є масовою формою творчої діяльності вихователів, методистів, учителів, дієвим способом залучення їх до вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та опрацювання на цій основі актуальних проблем педагогіки.
 
2. Мета та завдання педагогічних читань
  2.1. Мета - залучити працівників дошкільної та початкової ланок освіти до вивчення освітньої філософії педагога - гуманіста Симона Соловейчика, сприяти впровадженню його авторського концептуального підходу до організації освітнього процесу в ДНЗ та початковій школі. Забезпечити обмін професійним досвідом щодо запровадження ідей гуманної педагогіки як безпосередньо в закладах освіти, так і поза їх межами.
  2.2. Завдання
  2.2.1. Створити умови для творчої самореалізації педагогів, підвищення мотивації педагогічної діяльності, утвердження та розвитку гуманістичних цінностей педагогічної спільноти Запорізької області.
  2.2.2. Підвищувати науково-методичний рівень професійної компетентності педагогів, пропагувати запровадження педагогіки співробітництва в активний педагогічний процес ДНЗ та початкової школи.
  2.2.3. Залучати молодих спеціалістів до процесу вивчення та обговорення актуальних науково-методичних проблем, перспективного педагогічного досвіду, заохочувати їх творчу ініціативу.
  2.2.4. Створити науково-методичний простір для об'єднання педагогів дошкільної та початкової освіти з метою подальшої співпраці, акумуляції ідей та поєднання можливостей.
  2.2.5. Розвивати форми партнерства й співпраці педагогів, науковців та управлінців у питаннях розвитку та впровадження ідей гуманної педагогіки під час проведення Педагогічних читань. Впроваджувати позитивний досвід спільної розробки та організації освітніх заходів силами різних соціальних груп (керівники освіти, педагоги, науковці, журналісти, державні адміністрації, некомерційні організації, батьківська спільнота та інші).
 
3. Організація та проведення педагогічних читань
  3.1. Для керівництва підготовкою та проведенням других педагогічних читань з метою координації дій педагогів та закладів, що братимуть участь, для вивчення представлених доповідей формуються організаційний та експертний комітети.
  3.2. Організаційний комітет відповідає за організацію та проведення заходу в цілому: складає список учасників на отримання сертифікатів (за заявками на участь в ІІІ етапі); приймає до розгляду та редагування тексти доповідей, поданих до збірника (до 20 вересня 2010 р.), розповсюджує інформацію про другі педагогічні читання серед навчальних закладів усіх типів і форм власності Запорізької області; забезпечує пояснення теми, питань до обговорення та умов участі в читаннях; забезпечує літературою з теми (електронні розсилки на сайти відділів освіти), розповсюджує офіційну інформацію про захід у ЗМІ, Інтернеті та на сайті інституту післядипломної педагогічної освіти.
  3.3. Експертний комітет надає консультації учасникам других педагогічних читань щодо змісту та оформлення доповідей, вивчає подані до друку доповіді за такими параметрами: актуальність обраної проблеми, відповідність її темі читань; ґрунтовність науково-теоретичної підготовки; творчий підхід, зв'язок із власним досвідом роботи педагога; відповідність доповіді вимогам і завданням сучасної педагогічної науки, вимогам чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
  3.2. Педагогічні читання проходять упродовж 2010 року, в 3 етапи:
   І етап – рівень закладів освіти – проведення читань з єдиної теми в дошкільних навчальних закладах та початковій школі (лютий – березень 2010 р.).
   ІІ етап – районний – організовуюся читання з обговоренням (дискусії) як підсумок першого етапу роботи педагогічних колективів над проблемною науково-теоретичною темою упродовж визначеного періоду часу(серпень – вересень 2010 р.).
   ІІІ етап – обласний - організовуються підсумкові (очні) педагогічні читання, на яких відбудуться презентації доповідей, майстер-класи, круглі столи, дискусії щодо шляхів упровадження освітньої філософії Симона Соловейчика в практику роботи з дітьми (02 листопада 2010 р.).
  3.3. Упродовж 2010 року для забезпечення належної науково-методичної підготовки педагогічних читань усіх рівнів оргкомітетом здійснюється розсилка матеріалів з теми на електронні адреси районних відділів освіти.
  3.4. Фінансування педагогічних читань здійснюється на основі кошторису, що затверджується управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Кошторис містить фінансові витрати, що пов'язані із підготовкою та проведенням ІІІ етапу педагогічних читань (витрати на канцтовари, на нагородження та заохочення учасників, на друкування авторських методичних матеріалів, сертифікатів).
 
4. Участь у педагогічних читаннях
  4.1. У педагогічних читаннях з гуманної педагогіки «Філософія Симона Соловейчика. Погляд на дитину» можуть брати участь педагогічні працівники ДНЗ та початкової ланки освіти ЗНЗ усіх типів та форм власності Запорізької області як індивідуально, так і групою авторів або педагогічними колективами (вік, стаж роботи, кваліфікаційна категорія учасників не обмежується). Участь у педагогічних читаннях засвідчується звітом (заочні етапи) та заявкою на підсумковий (очний) етап (до 20 вересня 2010 р.).
 
Заявка на участь у ІІІ (очному) етапі других педагогічних читань:
 
 
4.А Вимоги до оформлення та змісту доповідей, що будуть надруковані в збірнику за матеріалами других педагогічних
читань
  4.1. Вимоги до оформлення доповідей для друку у збірнику за матеріалами других педагогічних читань:
- у доповіді має бути витримана така структура: назва, зміст, вступ, основна частина, практична частина (уроки, заняття, фрагменти уроків, занять, інших заходів), заключна частина (висновки), додатки, список використаної літератури (5-7 джерел);
- обсяг доповіді має складати 10-15 сторінок;
- доповідь має бути надрукована (шрифт Times New Roman, 12, міжстроковий інтервал – 1,5, береги: зліва – 2,5 см, зправа – 1 см, зверху и знизу – 2,5 см, шрифт титульного листа – 14);
- доповідь подавати в друкованому та електронному варіантах (на диску СD (DVD);
  4.2. Вимоги до змісту доповідей:
- у доповіді має бути розкрита сутність освітньої філософії Симона Соловейчика, його ставлення до питань розвитку навчання та виховання дитини дошкільного та молодшого шкільного віку;
- тема та зміст доповіді може відображувати зв’язок з іншими сучасними гуманістичними педагогічними теоріями та технологіями;
- у доповіді потрібно виокремити актуальність, науково-методичне обґрунтування обраної теми, можливості та перспективи впровадження в освітній процес.
 
5. Підбиття підсумків та нагородження учасників
  5.1. Всі учасники ІІІ етапу отримують сертифікати про участь у других педагогічних читаннях комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради «Філософія Симона Соловейчика. Погляд на дитину».  
  5.2 За результатами проведення заключного етапу других обласних педагогічних читань та за поданням експертного комітету визначаються та нагороджуються грамотами КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР педагогічні працівники та педагогічні колективи в номінаціях: за ґрунтовну науково-теоретичну підготовку, за активну участь, за творчій підхід тощо.
  5.3. Вручення сертифікатів, нагородження учасників грамотами відбувається 02.11.2010, або не пізніше, ніж через 1 місяць після закінчення ІІІ етапу.
  5.4. Найкращі доповіді, звіти, методичні рекомендації можуть бути викладені на сайті КЗ «ЗОІППО» ЗОР, надруковані в періодичних виданнях освітянської преси або видані окремою збіркою.
 
6. Інформування про перебіг педагогічних читань
Текст дійсного Положення та інформація про перебіг педагогічних читань розміщено на сайті: www.zoippo.zp.ua
Відповідальний за проведення заходу – методист методичного відділу кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР Голдобіна Клара Борисівна.
Контактний тел.: (0-61)-222-55-09; факс (0-612)-34-67-11, e-mail: klara.gold@mail.ru
 
Сайти з матеріалами з даної теми:
 
Форма входу

Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz