Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Інформація про підсумки апробації електронних педагогічних програмних засобів вчителями м. Енергода
Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інформація про підсумки апробації електронних педагогічних програмних засобів вчителями м. Енергода

На виконання  наказу  управління освіти Енергодарської міської ради від 19.11.2010р. № 648 «Про апробацію електронних педагогічних засобів у 2009 – 2010 навчальному році» та у відповідності  до плану проведення апробації електронних педагогічних програмних засобів (ЕППЗ), загальноосвітніми навчальними закладами під керівництвом НМЦ було проведено роботу, спрямовану на пропагування та впровадження в педагогічну практику вчителів міста сучасних засобів навчання.

Апробація електронних засобів навчального призначення  здійснювалася згідно з  Положенням  про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних  закладів, затвердженого наказом Міністерством освіти та науки України від 02.06.2004 № 433 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2004 за № 757/9356.

До переліку навчальних закладів та учасників апробації  Запорізької області від м. Енергодара увійшли: ЕНВК № 1, ЕЗОШ № 2, ЕЗОШ № 7 (наказ МОН України від 02.03.2010р. № 166 «Про проведення апробації україномовних електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та інститутах педагогічної освіти у 2009/2010 навчальному році»). Апробацію здійснювали такі вчителі:

- Ваніна О.С., вчитель біології, спеціаліст вищої категорії ЕЗОШ № 7;

- Домбровська Н.І., вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» ЕЗОШ № 2;

- Жукова Н.А., вчитель фізики,спеціаліст вищої категорії ЕНВК № 1;

- Клементьєва К.В., вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії ЕЗОШ №7.

Вчителями м. Енергодара апробувалися  електронні засоби навчального призначення:

1. ППЗ «Біологія, 8 клас», ЗАТ «Транспортні системи», 2008;

2. ППЗ «Географія, 8 клас» освітньої галузі «Природознавство»   К- 325750ЕЧ; ПП «Контур плюс»;

3. ППЗ «Фізика, 8 клас» освітньої галузі «Природознавство», ПП «Контур плюс»;

4. ППЗ «Зарубіжна література, 8 клас» ЗАТ «Мальва», 2008.

Методичний супровід проведення  апробації в місті здійснювався Науково-методичним центром через:

-  підготовку методичних рекомендацій для вчителів, які беруть участь у апробації ЕППЗ;

- проведення консультацій для адміністрацій ЗНЗ з питань організації процесу апробації на місцях;

- проведення індивідуальних консультацій для вчителів-учасників апробації (планування діяльності за етапами апробації; організація і проведення досліджень; обробка результатів апробації;формування портфоліо учасника апробації);

-  проведення відкритих уроків з використанням ЕППЗ.

У відповідності до рекомендацій НМЦ, процес  апробації ЕППЗ у загальноосвітніх навчальних закладах відбувався  за певним алгоритмом, а саме:

         Знайомство вчителя з анотацією на компакт-диск.

         Вивчення інструкції користувача та методичних рекомендацій .

         Знайомство зі змістом, довідками, алфавітними покажчиками тощо.

         Визначення виду призначення ЕППЗ щодо використання у навчально-виховному процесі.

         Перевірка дотримання вимог державних стандартів загальної середньої освіти.

         Внесення коректив до календарно-тематичного планування вчителя на предмет проведення уроків з використанням ЕППЗ.

         Складання  плану-графіка проведення уроків з використанням ЕППЗ в кабінеті інформатики.

         Узгодження роботи з лаборантом НКК по процедурі проведення уроків  з використанням ЕППЗ.

         Складання методичних розробок уроків з використанням ЕППЗ.

         Проведення серії уроків та аналіз їх з метою визначення сильних та слабких сторін ЕППЗ (організаційно-супроводжуючий рівень, науково-методичний та техніко-ергономічний рівні).

         Проведення контрольних зрізів з предмету (стартовий, проміжний, підсумковий).

         Проведення опитування серед учнів.

         Здійснення експертної оцінки якості електронного засобу навчального призначення згідно з поданими критеріями (Анкета).

         Презентація ЕППЗ на  засіданні МО.

Результати діяльності вчителів по апробації ЕППЗ акумулювалися в портфоліо вчителя:

-    відомості про учасника апробації;

-   інформаційні матеріали (файли з інформаційною карткою вчителя; файли з анкетами; пропозиції щодо покращення якості ЕППЗ; відгук вчителя про ЕППЗ; рецензія експертної шкільної комісії на ЕППЗ);

-    методичні матеріали (файли з методичними розробками уроків з використанням ЕППЗ);

-     динаміка результатів (файли з результатами контрольних зрізів експериментального та контрольного класів; графіки, діаграми);

-     демонстраційні матеріали (фотоматеріали, презентація).

При організації і проведенні уроків з використанням ЕППЗ вчителю доводилося неодноразово перебудовувати схему проведення уроку. Це було пов’язано з обмеженою кількістю комп’ютерів. Клас, у більшості випадків, ділився на дві підгрупи і схема уроків була такою:

1-     й етап уроку: перша група виконує творчу роботу або обговорює проблему, друга виконує тестування за ПК.

2-     й етап уроку: друга група – творча робота, перша група – тестування за ПК.

3-     й етап уроку: підведення підсумків.

Під час проведення апробації ЕППЗ виникали труднощі, пов’язані з недосконалою матеріально-технічною базою навчальних закладів: відсутністю навушників за учнівськими робочими місцями, у деяких кабінетах відсутністю локальної мережі та виходу в Інтернет, що не дозволило провести апробацію у повному обсязі.

Аналіз наданих вчителями матеріалів показав, що труднощі виникали і при написанні відгуку на електронний посібник, бо вчителям ще важко оцінити технічні можливості програми, що зумовлено початковим рівнем користувацьких навичок при роботі з комп’ютером.

Неефективною була і робота експертних шкільних комісій на місцях, що свідчить про недостатній організаційний і методичний супровід апробації ЕППЗ  у  загальноосвітніх навчальних закладах.

На високому методичному рівні проведена апробація вчителем біології ЕЗОШ№ 7 Ваніною О.С., про що було оголошено на обласному семінарі по підведенню підсумків апробації ЕППЗ у 2009 -2010 навчальному році керівником обласної творчої групи по апробації ППЗ «Біологія, 8 клас», методистом ЗОІППО, Гусєвою Н.М.

Ваніною О.С. проведено 21 урок з використанням ППЗ ( 1 відкритий урок), здійснено діагностику впливу електронного засобу навчання на рівень засвоєння матеріалу учнями, підготовлено 4 методичні розробки уроків з використанням ППЗ.

У відгуку на  ЕППЗ «Біологія, 8 клас», ЗАТ «Транспортні системи», 2008, вчитель відзначила, що навчальний засіб  відповідає вимогам державних стандартів загальної середньої освіти. Обсяг навчального матеріалу, охопленого змістовним наповненням ЕППЗ, відповідає діючій програмі з біології. Використання нових інформаційних технологій у курсі «Біологія» в значній мірі сприяє підвищенню  рівня навченості учнів.

Учитель вважає, що використання даного ЕППЗ дасть можливість:

            - значно урізноманітнити уроки біології;

            - підвищити зацікавленість учнів щодо  вивчення предмету;

            - підвищити  ефективність засвоєння матеріалу.

             В анкеті також  було вказано на слабкі та сильні сторони навчального засобу. Вчителем визначені характерні риси  посібника, які зацікавлюють педагога-практика:

1.     Різноманітний і цікавий  текстовий матеріал  та відеосюжети про особливості життєдіяльності, поведінки тварин (без чого неможливе вивчення біології).

2.     Наявність елементів, які дозволяють акцентувати увагу учнів  засобом виділення основних понять (термінів), використання анімаційних ефектів та голосового супроводу.

3.     Є конструктор тестових завдань та конструктор уроків, довідкова інформація (словник основних термінів).

4.     Можливість використання засобів навігації дозволяє учням призупинити навчання чи  повернутися до попередньої частини, самостійно регулювати часові межі виконання завдань. Коли учень натискає на паузу в середині тексту, він має можливість записати у зошит деякі теоретичні відомості, поняття, а потім продовжити самостійне навчання. 

      Але у процесі апробації електронного  засобу навчального призначення було виявлено ряд  технічних, змістових помилок та недоліків.

Вчителем було висловлено ряд побажань до розробників програмного продукту:

1). Покращити відеоряд у програмному засобі, використувавши більш яскраві ролики, слайди.

2). Бажано, з метою формування в учнів умінь структурувати, систематизувати та узагальнювати інформацію, додати  інтерактивні моделі, порівняльні таблиці, схеми, висновки.

3). Лабораторна робота  має містити вільні рядки для внесення даних і закінчуватися висновками.

            4).Там, де відбувається  відеопоказ, бажано, щоб був голосовий супровід тексту.

            Результати численних досліджень як в Україні, так і в Росії свідчать, що педагогічні програмні засоби, які централізовано розроблені та надіслані до шкіл, використовуються лише невеликою групою вчителів-ентузіастів, але переважна більшість вчителів не часто використовує їх у навчальному процесі [1, 2]. Головними причинами такого стану є недостатня підготовка вчителів до використання електронних ресурсів, відсутність в освітніх установах умов для використання сучасних педагогічних програмних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій, відсутність методик використання електронних засобів при навчанні, технічна недосконалість електронних засобів навчального призначення, їх низька змістова якість, недостатня педагогічна цінність.

            Важливою умовою застосування педагогічних програмних засобів в навчальному процесі є готовність вчителів до роботи з електронними ресурсами. Барретт Крейг, президент та виконавчий директор корпорації Intel, підкреслює, що всі освітні технології нічого не варті, якщо вчителі не знають, як ними ефективно користуватись [3]. Дива в освіті творять не комп'ютери, а вчителі. Сучасні педагогічно ефективні електронні засоби навчального призначення, як правило, створюють, щоб підтримати нові педагогічні технології. Тому вчителю для того, щоб ефективно використовувати такі електронні ресурси, недостатньо просто володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, а необхідно також вміти застосовувати нові педагогічні технології, сучасні методи та організаційні форми навчання.

            Якщо до апробації електронних засобів навчання  залучати ММО вчителів-предметників, можна більш ефективно впливати на процес формування у вчителів практичних навичок роботи на  комп’ютері на оптимальному рівні.

Використані джерела:

1.      Уваров А.Ю. Об условиях успешного использования цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. - http://tm.ifmo.ru/tm2004/src/439c.pdf

2.      Фрумин И.Д., Васильев К.Б. Современные тенденции в политике информатизации образования // Вопросы образования. - №3. - 2005. - С. 70-83.

3.     Intel Навчання для майбутнього. - К.: Видавнича група BHV, 2004. - 416 с.


25 червня 2010р.   

Ласкова Н.О., методист НМЦ

 

Форма входу

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz